Šta je LED tehnologija

LED tehnologija je počela da se razvija 1960. godine. Zasniva se na čipu, koji emituje svetlost. Nažalost, njihova upotreba u širokoj potrošnji, kao što su danas LED sijalice, nije bila moguća, zbog slabe efikasnoti njene snage i jačine svetlosti, koju je sama LED dioda mogla da da.

Današnja tehnologija omogućava da LED čip može da da dovoljnu količinu eneregije, odnosno da izrači dovoljnu količinu svetlosti.

LED sijalice imaju danas veliku primenu u svim domenima, u svim aspektima naših života, počev od osvetljenja kuća, radnih prostorija, hangara, ulica, sijalica za kola. Danas sve prelazi na LED osvetlejnje. Postoji mnogo razloga za to. Pre svega, manje se zagreva, nego standardna sijalica. Drugo, LED sijalice nemaju nikakvo štetno zračenje. Ako ih uporedimo sa neonkama i sa štedljivim sijalicama, neonke imaju štetna zračenja, dok odlaganje štedljivih sijalica u zemlju, odvodi do zagađenja zemlje. Na koji način: lomljenjem se oslobađaju teški metali i živa. Svetska Zdravstvena organizacija apeluje da se štedljive silajice moraju izbaciti iz upotrebe, a to će se i dogoditi do 2020. godine.

Ako napravimo poređenje nekadašnjih i današnih LED sijalica, Edispnova sijalica, koja je nastala 1894. godine, do dan danas nije promenjena. Za razliku od nje, LED sijalica ima daleko veću efikasnost. To znači da Edisonova sijalica 95 % svoje snage pretvori u toplotu. Samo 5 % snage je svetlost, koju emituje, a mi je vidimo. Praktično, 95 % snage smo pretvorili u grejalicu. LED sijalice 90 % snage emituju u svetlost, samo 10 % pretvore u toplotu. Prektično, deset puta manju količinu energije trebaju da bi dali istu količinu svetlosti, kao Edisonova sijalica.

Ono što je bitno, barem kada je naša zemlja u pitanju… Električnu energiju dobijamo tako što termoelektarne sagorevaju fosilna goriva. Ako bi svi prešli na LED sijalice, koje 10 % manje troše energije, u poređenju sa običnim sijalicama, 10 % manje bi se trošilo struje (kada je osvetljenje u pitanju), a samim tim i 10 % manje bi imali emitovanje štetnih gasova, a jedan od njih je i CO2.

Jedna zanimljivost: Kada bi sva domaćinstva u Srbiji prešla na LED osvetljenje, mi bismo uštedeli toliko količine električne energije, koliko proizvodi Đerdap I.

Onlajn prodavnica je u fazi izrade. — Porudžbu možete obaviti putem telefona. Dismiss