Uštedite sa Weiss Lightom

Ako se uzmu u obzir podaci o ceni upotrebe običnih, štedljivih i LED sijalica, može se zaključiti da je, dugoročno gledajući, moguće ostvariti velike uštede u poslovanju svake firme/domaćinstva, koja se odluči na zamenu običnih ili štedljivih sijalica onima koje koriste LED tehnologiju. Kod zamene običnih sijalica LED sijalicama, uštede iznose do 90%, samo na troškovima električne energije.

Weiss Light je jedina domaća sijalica, koja je uz to i najjeftinija, a najkvalitetnija, koju možete naći u prodaji. Traje duže od ostalih LED sijalica. Ima najbolji odnos utrošenog vata i izračenog svetla. Kod odlaganja sijalice, nema otpadnih materija, sve se reciklira, potpuno je ekološki ispravna. Rok trajanja je pet godina.

Onlajn prodavnica je u fazi izrade. — Porudžbu možete obaviti putem telefona. Dismiss