Dodela nagrade za nekradljivu sijalicu

nagrada za nekradljivu sijalicu 01
nagrada za nekradljivu sijalicu 01
nagrada za nekradljivu sijalicu 02
nagrada za nekradljivu sijalicu 02
nagrada za nekradljivu sijalicu 03
nagrada za nekradljivu sijalicu 03
nagrada za nekradljivu sijalicu 04
nagrada za nekradljivu sijalicu 04
nagrada za nekradljivu sijalicu 05
nagrada za nekradljivu sijalicu 05
nagrada za nekradljivu sijalicu 06
nagrada za nekradljivu sijalicu 06
nagrada za nekradljivu sijalicu 07
nagrada za nekradljivu sijalicu 07
nagrada za nekradljivu sijalicu 08
nagrada za nekradljivu sijalicu 08
nagrada za nekradljivu sijalicu 09
nagrada za nekradljivu sijalicu 09
nagrada za nekradljivu sijalicu 10
nagrada za nekradljivu sijalicu 10
Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.