Tehnička opremljenost

  • CNC četvoroosna glodlica
  • CNC troosna glodalica
  • CNC strug
  • Erozimat
  • Brusilica za ravno brušenje
  • SMT linija za montažu elektronskih komponenti
  • Brizgaljka
  • Ekstruder
  • Mašina za termoformiranje
  • Mašina za ultrazvučno zavarivanje
  • Mašina za ultrazvučno čišćenje
  • 3D štampač
  • CNC mašina za sečenje metala plazmom
  • Mašina za sečenje metalnih ploča
  • Mašina za savijanje metalnih ploča
  • Peć i komora za plastifikaciju
  • CNC laser za sečenje i graviranje
Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.