Proizvodnja blister ambalaže i pakovanja

U vlasništvu imamo odeljenje koje se bavi proizvodnjom plastičnih ambalaža i blister pakovanja. Izrada ambalaže u okviru fabrike obezbeđuje nam kompletnu finalizaciju gotovih proizvoda.
Ovo odeljenje, opremljeno je specijalizovanim i najsavremenijim mašinama koje se koriste za termooblikovanje folija pomoću vakuma:

  1. Mašina za termoformiranje
    Mašina za automatsko i brzo termooblikovanje, prilagođena i koristi se za preradu plastičnih materijala PVC, PET
  2. Mašina za ultrazvučno zavarivanje
  3. Štanc mašina

Razvijeno kao celina, odeljenje proizvodnje ambalaža i pakovanja samostalno pruža usluge svim zainteresovanim klijentima.