Usluge elektroinstalatera i montera

Usluge elektroinstalatera i montera – uvođenje kompletnih instalacija u novoizgrađene objekte, i rekonsturkcija već postojećih. Kratki rokovi, vrhunski kvalitet, redovno održavanje, hitne intervencije.
Kompletna demontaža i montaža rasvetnih tela u objektim