Projketovanje i proizvodnja elektronskih komponenti

štampanih ploča, upravljačkih jedinica i transformatora

Ovaj sektor poseduje laboratoriju za ispitivanje, istraživanje i razvoj, koja je savremeno organizovana. Podeljena na teorijski i praktični deo, laboratorija pored inženjera na najvišem naučnom nivou, indstrijskih, mašinskih i estetski dizajnera, opremljena je i modernim mašinama, a koristi najsavremeniju 3D softversku tehnologiju koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Projektovanjem komponenti proizvoda, formulišemo plan i prevodimo potrebe tržišta i korisnika u zadovoljavajući funkcijski uređaj, kroz proces prvo preliminarnog projektvanja, zatim projektovanja detalja sa svim potrebnim merama, izrade prototipa i testiranje, analize dizajna i faktora bezbednosti i pouzdanosti proizvoda,  nakon čega  proizvodnju nastavljamo u različitim pogonima fabrike.
Po zahtevima klijenata izrađujemo elektronske komponente različitih tipova i varijacija.