Proizvodnja blister ambalaže i pakovanja

U vlasništvu imamo odeljenje koje se bavi proizvodnjom plastičnih ambalaža i blister pakovanja. Izrada ambalaže u okviru fabrike obezbeđuje nam kompletnu finalizaciju gotovih proizvoda.

Ovo odeljenje, opremljeno je specijalizovanim i najsavremenijim mašinama koje se koriste za termooblikovanje folija pomoću vakuma:

  1. Mašina za termoformiranje
    Mašina za automatsko i brzo termooblikovanje, prilagođena i koristi se za preradu plastičnih materijala PVC, PET
  2. Mašina za ultrazvučno zavarivanje
  3. Štanc mašina

Razvijeno kao celina, odeljenje proizvodnje ambalaža i pakovanja samostalno pruža usluge svim zainteresovanim klijentima.

Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.