Projketovanje i proizvodnja elektronskih komponenti - štampanih ploča, upravljačkih jedinica i transformatora

Ovaj sektor poseduje laboratoriju za ispitivanje, istraživanje i razvoj, koja je savremeno organizovana. Podeljena na teorijski i praktični deo, laboratorija pored inženjera na najvišem naučnom nivou, indstrijskih, mašinskih i estetski dizajnera, opremljena je i modernim mašinama, a koristi najsavremeniju 3D softversku tehnologiju koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Projektovanjem komponenti proizvoda, formulišemo plan i prevodimo potrebe tržišta i korisnika u zadovoljavajući funkcijski uređaj, kroz proces prvo preliminarnog projektvanja, zatim projektovanja detalja sa svim potrebnim merama, izrade prototipa i testiranje, analize dizajna i faktora bezbednosti i pouzdanosti proizvoda,  nakon čega  proizvodnju nastavljamo u različitim pogonima fabrike.

Po zahtevima klijenata izrađujemo elektronske komponente različitih tipova i varijacija.

Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.