SMT – Uslužno ostavljanje i lemljenje elektronskih komponenti

SMT odeljenje za postavljanje i lemljenje komponenti - usluge SMT montaže (Surface mount technology) proizvodne linije koja služi za postavljanje i lemljenje elektronskih komponenti i čine je sledeće mašine: Automatski štampač za nanošenje SMD paste, peć za lemljenje, P‘N‘P (Pick and Place) mašine za postavljanje SMD komponenti na unapred isprogramiranim mestima i mašina za ispitivanje kvaiteta funkcionalnosti lema.

Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.