Aurea nagrada 2017

aurea 2017 dodela nagrada 01
aurea 2017 dodela nagrada 01
aurea 2017 dodela nagrada 02
aurea 2017 dodela nagrada 02
aurea 2017 dodela nagrada 03
aurea 2017 dodela nagrada 03
aurea 2017 dodela nagrada 04
aurea 2017 dodela nagrada 04
aurea 2017 dodela nagrada 05
aurea 2017 dodela nagrada 05
aurea 2017 dodela nagrada 06
aurea 2017 dodela nagrada 06
aurea 2017 dodela nagrada 07
aurea 2017 dodela nagrada 07
aurea 2017 dodela nagrada 08
aurea 2017 dodela nagrada 08
aurea 2017 dodela nagrada 09
aurea 2017 dodela nagrada 09
aurea 2017 dodela nagrada 10
aurea 2017 dodela nagrada 10
aurea 2017 dodela nagrada 11
aurea 2017 dodela nagrada 11
aurea 2017 dodela nagrada 12
aurea 2017 dodela nagrada 12
aurea 2017 dodela nagrada 13
aurea 2017 dodela nagrada 13
aurea 2017 dodela nagrada 14
aurea 2017 dodela nagrada 14
aurea 2017 dodela nagrada 15
aurea 2017 dodela nagrada 15
aurea 2017 dodela nagrada 16
aurea 2017 dodela nagrada 16
aurea 2017 dodela nagrada 17
aurea 2017 dodela nagrada 17
aurea 2017 dodela nagrada 18
aurea 2017 dodela nagrada 18
aurea 2017 dodela nagrada 19
aurea 2017 dodela nagrada 19
Profil firme

U proizvodonom pogonu na 1200 m2 u Ugrinovcima zaokružen je čitav proces proizvodnje, od repromaterijala do finalnog proizvoda. Kompanija je tokom godina bitno i kontinuirano investirala u tehnologiju i osoblje, nudeći konstantno tržištu nove ideje.

Tehnička opremljenost

Pored inžinjera i dizajnera, laboratorija je opremljena i modernim mašinama, a koristi i najsavremeniju 3D softversku tehnologiju, koja omogućava kvalitetno izrađenu konstrukciju u skladu sa definisanim zahtevima i standardima.

Zaposlenje

Weiss light je u stalnoj potrazi sa ljudima koji su spremni da se pridruže našem uspešnom timu. Pogledajte spisak otvorenih radnih mesta, popunite prijavu i konkurišite za poziciju koja vam najviše odgovara.